Πέμπτη, Νοεμβρίου 06, 2008

Blues, PC και ξερό ψωμί...

Υπάρχει έρωτας από το πρώτο κλικ?

Μπορεί να διαισθανθείς την προσωπικότητα κάποιου μέσα από τα καλώδια? Να καταλάβεις αν το usb σου ταιριάζει με το δικό του/της και αν η σύνδεση θα γίνει firewire?

Κάποτε έγραψα ένα τραγούδι (κάπως) σχετικό με η/υ, ένα blues. Σας το παραθέτω:

Screensaver Blues
Sitting here watching my screen
Don’t know where I’m going
And forgotten where I’ve been
I got the screensaver blues
Things just ain’t bootin’ up the same

Watching all these icons flashing by
Wondering which one of them
To click and change my life
I’ve got them screensaver blues
Can’t find my way out of this game.

(refrain)
Tryin’ to remember your sweet smile
Don’t know where I’ve saved it
In which folder or which file

Memories I access randomly
To find that hidden download
You cut and pasted into me

Come back baby now I beg of you
My hard disk ain’t so hard no more
I’ve changed my CPU
I’ve got those screensaver blues
Install me back into your life.

Come back babe and we’ll plug and play
Don’t want to see you exit now
I’d rather have you save
I got them screensaver blues
Since you found out about my wife…


Ακολυθεί στην επόεμνη ανάρτηση μια όμορφη ιστορία σχετική με τα άνω.